معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش نداءالاسلام

@masjed_emam_reza

کانال سروش نداءالاسلام

کانال سروش مذهبی 3 ماه پیش
📱کانال تحت اشراف امام جماعت مسجد امام رضا(ع) پردیسان است.

ارسال روزانه اخبار مسجد امام رضا (ع)
و مطالب برگزیده ناب

💌امام‌خامنه‌ای:
مسجد فقط برای نماز نیست
هم مدرسه است هم دانشگاه
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,555 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش نداءالاسلامکانال نداءالاسلامکانال سروش تحتکانال تحتکانال سروش اشرافکانال اشرافکانال سروش امامکانال امامکانال سروش جماعتکانال جماعتکانال سروش مسجدکانال مسجدکانال سروش امامکانال امامکانال سروش رضاکانال رضاکانال سروش عکانال عکانال سروش پردیسانکانال پردیسانکانال سروش استکانال استکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش روزانهکانال روزانهکانال سروش اخبارکانال اخبارکانال سروش مسجدکانال مسجدکانال سروش امامکانال امامکانال سروش رضاکانال رضاکانال سروش عکانال عکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش برگزیدهکانال برگزیدهکانال سروش نابکانال نابکانال سروش امام‌خامنه‌ایکانال امام‌خامنه‌ایکانال سروش مسجدکانال مسجدکانال سروش فقطکانال فقطکانال سروش نمازکانال نمازکانال سروش نیستکانال نیستکانال سروش همکانال همکانال سروش مدرسهکانال مدرسهکانال سروش استکانال استکانال سروش همکانال همکانال سروش دانشگاهکانال دانشگاهکانال سروش masjed_emam_rezaکانال masjed_emam_reza