معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا نوحه، روضه غریب آشنا


کانال ایتا نوحه، روضه غریب آشنا

@Gharibe_ashena_mobasheri110

کانال ایتا نوحه، روضه غریب آشنا

کانال ایتا مذهبی
اشعار و سبک های کاربردی به روز و جدید
نوحه ، شور ، زمینه ، زمینه ،واحد سنگین ، واحد تند ،دودمه ، دم پاره ، متن روضه
گلچین اشعار و سبک های مداحان اجرا شده
مطالب آموزشی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,749 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا نوحهکانال نوحهکانال ایتا روضهکانال روضهکانال ایتا غریبکانال غریبکانال ایتا آشناکانال آشناکانال ایتا اشعارکانال اشعارکانال ایتا سبککانال سبککانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا کاربردیکانال کاربردیکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا جدیدکانال جدیدکانال ایتا نوحهکانال نوحهکانال ایتا شورکانال شورکانال ایتا زمینهکانال زمینهکانال ایتا زمینهکانال زمینهکانال ایتا واحدکانال واحدکانال ایتا سنگینکانال سنگینکانال ایتا واحدکانال واحدکانال ایتا تندکانال تندکانال ایتا دودمهکانال دودمهکانال ایتا دمکانال دمکانال ایتا پارهکانال پارهکانال ایتا متنکانال متنکانال ایتا روضهکانال روضهکانال ایتا گلچینکانال گلچینکانال ایتا اشعارکانال اشعارکانال ایتا سبککانال سبککانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا مداحانکانال مداحانکانال ایتا اجراکانال اجراکانال ایتا شدهکانال شدهکانال ایتا مطالبکانال مطالبکانال ایتا آموزشیکانال آموزشیکانال ایتا Gharibe_ashena_mobasheri110کانال Gharibe_ashena_mobasheri110

کانال های ویژه ایتا